Våre sponsorer

Arendal Karateklubb har gleden av å presentere våre partnere i et langsiktig samarbeid.

Avtalene med våre sponsorer er gjort for å sikre bred deltakelse og høy aktivitet for medlemmer.