Juleavsluttning på Peppes

Teen challenge i Horten 2015

Gradering i klubblokalet

Arendal karateklubb ble stiftet i mars 1987 under navnet Moland karateklubb. Etter kommunesammenslåingen, hvor bl.a. gamle Moland kommune ble innlemmet i Arendal kommune, falt det naturlig å gå over til det navnet vi har i dag. De første par årene trente vi i grendehuset på Strengereid, men fikk etter hvert tildelt treningstid i gymsalen på nåværende Stuenes skole (tidligere Moland ungdomsskole). Høsten/Vinteren 2009 har har vi flyttet til Birkenlund skole, dette er for å komme nermere byen.

Medlemmer gjennom årene, har til sammen flere hundre ungdommer og voksne vært medlemmer og trent i kortere eller lengre perioder. Klubben har fremdeles medlemmer som har vært med helt siden starten. Ikke sjelden har medlemmer begynt å trene fra 12-års alderen, etter hvert har utdanning, arbeid og andre årsaker medført flytting og avbrudd, men så har de kommet tilbake og startet treningen på nytt.

Fokuset i Arendal karateklubb, er at vi legger vekt på at hver enkelt utøver skal få utvikle seg fra sine egne forutsetninger, uansett kjønn, alder (nedre aldersgrense er 12 år) og hvilken form man er i. Karate er en svært uvant treningsform for de fleste som begynner og kan til å begynne med virke ganske intenst både mentalt og fysisk, men vi mener at vi har et opplegg som gjør at alle føler seg trygge og ivaretatt. Vi synes selv vi har et svært godt og inkluderende treningsmiljø med høy trivselsfaktor. Det er viktig å ha det gøy på trening!

 

Karate er en av mange disipliner som har sitt utspring i asiatiske kampformer, men er først og fremst utviklet i Japan. Vi følger i stor grad de japanske instruksjonsformene, men med nødvendig tillempning til vestlig kultur. Vi legger allikevel stor vekt på utvikling av disiplin, ikke minst selvdisiplin, og respekt for sine medutøvere. Dette er helt nødvendig og av avgjørende betydning når man driver med kampsport. Mer om karate, og spesielt Kyokushin karate, kan du lese under menyen

"Always remember, in the way of the martial arts, the rewards of a heart full of confidence and gratitude are trully abundant."

 

- Masutatsu Oyama