Amir Poya Ghazishoar

Formann

Instruktør/Utøver

Tlf: 90 53 43 03

Epost: apg@norsafe.com

Grad: 2. Dan

 

Roger Brinchmann

Nestformann

Instruktør

Tlf: 90 18 52 27

Epost:roger@arendalkarateklubb.com

Grad: 1. Dan

 

Frode Sagemoen

Styremedlem

Instruktør

Tlf: 95 93 55 95

Epost: frode-sage@hotmail.com

Grad: 1. Dan

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål!